Video

Trang video về dịch thuật tiếng Anh, dịch thuật, thuật ngữ, kinh nghiệm dịch thuật tiếng Anh

Dịch thuật phim, video clip, video quảng cáo sản phẩm

Dịch thuật phim, video clip đòi hỏi người dịch thuật phải có kỹ năng nghe nói tốt như người bản ngữ. Tại Trung tâm...