Dịch thuật tài liệu tham khảo, tài liệu học tập.

Tài liệu dùng để tham khảo, học tập, nghiên cứu là loại tài liệu cần phải được dịch thuật theo hướng đọc hiểu.

Dịch thuật tài liệu học tập
Dịch thuật tài liệu học tập

Không giống như dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành, dịch thuật tài liệu tham khảo, học tập được nhân viên dịch thuật hướng từ ngữ sao cho người đọc có thể hiểu câu từ cũng như nội dung theo logic từ dễ đến khó, giúp người đọc dễ dàng hiểu tài liệu hơn.

Văn bản cũng cần phải được trình bày đẹp mắt, có thể mo phỏng thêm hình ảnh, biểu đồ… Kinh nghiệm đã dịch thuật tài liệu tham khảo học tập cho nhiều khách hàng chúng tôi nhận thấy, bản dịch cũng cần phải có chuyên môn của ngành nghề liên quan thì tài liệu mới có thể dễ đọc, dễ hiểu cho người học.

Tại dịch thuật tiếng Anh nhanh, chúng tôi luôn đặt tiêu trí hoàn thành sớm trước hạn và bản dịch phải luôn được nhân viên có kinh nghiệm đúng chuyên ngành dịch thuật. Và giá dịch thuật cũng được chúng tôi đặt mục tiêu cạnh tranh, mức giá dịch thuật rẻ tuỳ từng ngành nghề, giao động chỉ từ 30.000đ/1 trang(300 từ)

Tài liệu tham khảo, tài liệu biên dịch
Tài liệu tham khảo, tài liệu biên dịch
Trình bày bản dịch thuật
Trình bày bản dịch thuật

Gửi tài liệu ngay để nhận dịch vụ tốt nhất!

✅ Gửi tài liệu dịch thuật tiếng Anh

Tên bạn (bắt buộc)

Email của bạn (bắt buộc)

Số điện thoại của bạn (bắt buộc)

Yêu cầu của bạn(nếu không gửi file bạn cũng có thể paste link cần dịch vào đây